Co w przypadku, gdy przedsiębiorca w sposób ciągły nie prowadzi ewidencji w okresie przed jak i po 23 września 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy art. 9 ustawy z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1648) - dalej u.z.u.u.c.p.g. a także wprowadzonych tą ustawą art. 194 ust. 1 pkt 3a oraz art. 194 ust. 1 pkt 5b ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) – dalej u.o. Sama treść przepisu jest jasna co do naruszeń mających miejsce w całości przed 23 września 2021 r.

Co w przypadku, gdy przedsiębiorca w sposób ciągły nie prowadzi ewidencji w okresie przed jak i po 23 września 2021 r - czy wtedy za okres sprzed 23 września wymierza się mandat karny za wykroczenie, a za okres po 23 września wszczyna się postępowanie administracyjne w przedmiocie wymierzenia kary (z uwzględnieniem art. 189f ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX