Co w przypadku, gdy cudzoziemiec przekroczy liczbę godzin pracy wskazaną w oświadczeniu o powierzeniu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Cudzoziemiec został zatrudniony w oparciu o zgłoszone oświadczenie o powierzeniu pracy. Podstawa zatrudnienia to umowa zlecenie. Na oświadczeniu zostało wpisane, że miesięczna ilość godzin do przepracowania to 160 godzin.

Czy w przypadku przekroczenia tej ilości godzin tj. wypracowania ich więcej (za zgodą pracownika) lub niedopracowania (z przyczyn leżących po stronie pracownika: choroba, kwarantanna, wyjazd za granicę) podmiot zatrudniający dopuszcza się nielegalnego zatrudnienia?

Czy jeżeli podmiotem zatrudniającym jest agencja pracy tymczasowej i w danym miesiącu nie może zapewnić pracownikowi wskazanej ilości godzin, to powinna wypłacić mu wynagrodzenie za tę ilość godzin?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access