Co to jest obiekt budowlany wpisanym do rejestru zabytków, a co obszar wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o... - OpenLEX

Co to jest obiekt budowlany wpisanym do rejestru zabytków, a co obszar wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Historyczny pałac wraz z zabudowaniami oraz parkiem (jako zespół pałacowo-parkowy) został wpisany do rejestru zabytków. Na terenie parku projektant zaprojektował energetyczną linię kablową do budynku (ściany budynku), dla której uzyskał od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych w granicach zespołu pałacowo-parkowego.

Czy powyższa budowa jest objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.) ze względu, że inwestycja stanowi roboty przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, czy obowiązkiem zgłoszenia budowy (art. 29 ust. 4 pkt 2 pr. bud.) ze względu, że inwestycja stanowi roboty na obszarze wpisanym do rejestru zabytków?

Co to jest obiekt budowlany wpisanym do rejestru zabytków, a co obszar wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków?

Czy te formy ochrony zabytków się dublują czy są równoległe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?