Co stanowi podstawę wypłaty ekwiwalentu i odprawy dla pracownika po zasiłku rehabilitacyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica była na zasiłku rehabilitacyjnym do 1 stycznia 2020 r. W 2019 r. wynagrodzenie jej wynosiło 2255 zł (podstawa 2050,00 zł + staż 205,00 zł). Od 1 stycznia 2020 r zmieniła się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 2.600 zł + stażowe. Oczekujemy obecnie na decyzję o przyznanie renty chorobowej, która prawdopodobnie zostanie przyznana od 2 stycznia 2020 r.

Czy ekwiwalent liczyć wg stawki wynagrodzenia z 2019 r. czy 2020 r. tzn. od kwoty 2600 zł + dodatek stażowy?

Czy odprawę powinniśmy liczyć wg stawki wynagrodzenia z 2019 r. czy 2020 r., tzn od kwoty 2.600 zł + dodatek stażowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX