Co stanowi podstawę prawną dla ustalenia, czy nastąpiło wzmocnienie elementów nośnych przez uzyskanie walorów akustycznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Smolczewska Maria
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ administracji architektoniczno-budowlanej odmówił wydania zaświadczeń o samodzielności lokali ze względu na to, iż inwestor nie wykazał dodatkowych miejsc postojowych. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy na każdy lokal mieszkalny należy zapewnić 1 miejsce postojowe w budynku wielorodzinnym nr 15A i 15B wydzielone z samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15. Przedmiotowy budynek uzyskał pozwolenie na budowę oraz inwestycja została oddana do użytkowania w Powiatowym Inspektorze Nadzoru Budowlanego. Roboty budowlane w celu wydzielenia lokali nie wymagały uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę ani dokonania zgłoszenia - art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2024 r. poz. 725). Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia z wytycznymi jakie organ I instancji powinien zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy tj.: organ winien sprawdzić, czy rzeczywiście nie nastąpiło wzmocnienie elementów nośnych np. przez uzyskanie walorów akustycznych.

Jaką podstawę prawną powinien wskazać organ w tym przypadku?

Następnie czy ściany zewnętrzne od strony korytarza są ścianami działowymi - jaka powinna być podstawa prawna?

Należałoby sprawdzić czy wydzielone lokale spełniają wymagania przeciwpożarowe - jaką podstawę prawną należałoby zastosować?

A ponadto w jaki sposób organ winien ustalić czy wspólnota mieszkaniowa miało prawo wyrazić zgodę na podział lokalu?

Dołączono uchwałę przedmiotowej wspólnoty mieszkaniowej na podział tego lokalu i zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX