Co stanowi podstawę opodatkowania z tytułu udzielenia koncesji na usługi zarządzania i jaki jest moment sprzedaży w przypadku... - OpenLEX

Co stanowi podstawę opodatkowania z tytułu udzielenia koncesji na usługi zarządzania i jaki jest moment sprzedaży w przypadku koncesji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2013 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2012 r.

PYTANIE

Co stanowi podstawę opodatkowania koncesji na usługi zarządzania i jaki jest moment sprzedaży w przypadku koncesji?

Miasto Katowice realizuje projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Kongresowe" w ramach dotacji z UE. Inwestorem projektu budowy MCK jest Miasto Katowice poprzez Wydział Inwestycji. Miasto wybuduje obiekty. zaś wybrany Koncesjonariusz będzie na tych obiektach świadczył usługi operatora. Koncesjonariusz (Operator) na podstawie umowy koncesji zawartej z Miastem zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem, które stanowić będzie wyłączne prawo do korzystania z MCK. Koncesjonariusz będzie ponosił ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Miasto Katowice jako właściciel powstałej w ramach projektu infrastruktury nie będzie stroną w umowach podpisywanych pomiędzy Operatorem a najemcami powierzchni w MCK ani organizatorami eventów prowadzących działalność na terenie obiektu. Tym samym Miasto Katowice nie będzie czerpało dochodów z działalności operacyjnej Centrum. Koncesjonariusz będzie uiszczał na rzecz Koncesjonodawcy płatności z tytułu prawa do pobierania pożytków, składające się z części stałej i zmiennej. Część stała to opłata koncesyjna, natomiast część zmienna będzie stanowić % przychodu operacyjnego Koncesjonariusza (przychody operacyjne to wszelkiego rodzaju przychody generowane przez MCK w tym w szczególności z tytułu najmu powierzchni, sprzedaży biletów na imprezy, umów sponsorskich i marketingowych, świadczenia usług gastronomicznych oraz inne przychody).

Świadczeniem wzajemnym pomiędzy Koncesjonodawcą a koncesjonariuszem będzie prawo do czerpania pożytków z przedmiotu koncesji w zamian za opłatę koncesyjną. Podstawą opodatkowania będzie opłata koncesyjna. Świadczenie będzie fakturowane corocznie na początku roku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?