Co staje się z obowiązkiem o charakterze niepieniężnych stanowiącym przedmiot egzekucji tj. z obowiązkiem usunięcia odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta cofnął osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zezwolenie na zbieranie odpadów. Ponieważ osoba ta nie usunęła zebranych odpadów, wysłano upomnienie na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, a następnie postanowienie o nałożeniu grzywny celem przymuszenia. Osoba ta zmarła nie uiszczając grzywny i nie usuwając odpadów. Organ ustalił, że obowiązek uiszczenia nałożonej grzywny o charakterze pieniężnym nie przechodzi na spadkobierców.

Co w takim razie staje się z obowiązkiem o charakterze niepieniężnych stanowiącym przedmiot egzekucji tj. z obowiązkiem usunięcia odpadów?

Kto i w jaki sposób powinien te odpady usunąć w tej sytuacji?

Czy organ powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne o charakterze niepieniężnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX