Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łobejko Zygmunt
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik - kobieta urodzona w 1957 r. przeszła na emeryturę 20.01.2020 r. Była uczestnikiem II filaru ( OFE). ZUS poinformował ją o przyznaniu emerytury okresowej kapitałowej płatnej co miesiąc jako dodatek do emerytury powszechnej do ukończenia 65 roku życia. Na koncie po ukończeniu 65 roku życia pozostanie kwota ok. 120.000 zł.

Co stanie się z tym zgromadzonym kapitałem po ukończeniu przez pracownika 65 roku życia?

Czy będzie mógł pracownik żądać wypłaty jednorazowej tych środków, czy też przekazania ich do IKE po potrąceniu wpłaty tzw. przekształceniowej? Jeżeli tak, to czy są jakieś terminy do przeprowadzenia tych czynności? Jeżeli nie, to czy zostaną te środki rozdysponowane na podwyższenie emerytury z ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?