Co się stanie w przypadku, gdy umowa o pracę zostanie rozwiązana przed zgłoszeniem pracownika do PPK w ustawowym terminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej zawiera się nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia.

Co się stanie w przypadku, gdy pracownik zwolni się wcześniej, np. po miesiącu zatrudnienia, a pracodawca nie zgłosił go do PPK, ponieważ zgodnie z ustawą miał jeszcze czas?

Czy pracodawca powinien zgłosić takiego pracownika do PPK pomimo ustania zatrudnienia i powinien naliczyć składki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX