Co rozumieć przez pojęcie/termin "koszt" w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza zwrot: "koszt", "koszty", "kosztów".

Co rozumieć przez pojęcie/termin "koszt" w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej?

Czy orzecznictwo sądowe lub administracyjne wypowiadało się w kwestii ustalenia pojęcia "kosztów"?

Czym jest koszt?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX