Co pracownik gminy ma zrobić, aby pozyskać dane dot. wywiezionych ścieków? - OpenLEX

Co pracownik gminy ma zrobić, aby pozyskać dane dot. wywiezionych ścieków?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Gminy musi realizować obowiązki wynikające z ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) – dalej u.u.c.p.g. Pracownik urzędu wystąpił do przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych, aby przekazali informacje o wywiezionych ściekach w 2020 r., tj. w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na miesiące z podaniem następujących danych: daty wywozu, adresu nieruchomości, ilości metrów sześciennych wywiezionych ścieków. Nie wszyscy przedsiębiorcy przekazali te dane. Pracownik wystąpił do przedsiębiorców o podanie danych na mocy art. 379 ust. 3 pkt 4 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś.

Co pracownik Gminy może w tej sytuacji zrobić, aby dane pozyskać od przedsiębiorcy?

W jaki sposób je pozyskać?

Chodzi tutaj o skontrolowanie różnic w zużyciu wody i wywozie ścieków z nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?