Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 19 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2016 r.

PYTANIE

Jesteśmy niepublicznym liceum dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej.

Co powinno zostać wpisane do zestawienia ocen w dzienniku lekcyjnym oraz arkusza ocen ucznia, który zdawał egzamin klasyfikacyjny po drugim semestrze (ocena uzyskana podczas egzaminu klasyfikacyjnego, który odbył się przed zakończeniem szkolnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czy adnotacja "nieklasyfikowany")?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację