Co powinno znaleźć się w uchwale Rady Gminy, aby ośrodek mógł realizować program Zaopiekowani - rozwój usług społecznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ośrodek przystępuje do projektu Zaopiekowani - rozwój usług społecznych współfinansowanego ze środków unijnych.

Co powinno znaleźć się w uchwale Rady Gminy, aby ośrodek mógł realizować ten program?

Kto upoważnia Kierownika OPS do składania wniosku i zaciągania zobowiązań finansowych?

Czy może to być Rada Gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX