Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzimy uproszczoną księgowość w naszym kole gospodyń wiejskich. Mam problem z wypełnieniem CIT. W 2020 r. otrzymaliśmy przychody z: dotacji z ARiMR w kwocie 4000,00; dotację w budżetu państwa - 4499,60; pożyczka bezzwrotna z PUP- 749,00; składki członkowskie - 668,00 zł. Wydatki pokryte z dotacji - 8499,60; pożyczka bezzwrotna - 749,00; koszty na cele statutowe pokryte dochodami z ubiegłego roku(sprzedaż wiązanek na 1 listopada) - 1161,00 zł. Zostało do wydatkowania na kolejny rok 1105,00 zł.

Które kwoty wykazać w CIT-8 i CIT 8-0?

Z tego co czytałam, to przychody z pożyczki bezzwrotnej z PUP nie wykazuję w przychodach do opodatkowania w CIT, natomiast koszty pokryte tą pożyczką już tak jako KUP.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?