Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinno być zawarte w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków?

W art. 403 ust. 2 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. nie ma wyszczególnionych wymagań co do tego rodzaju pozwolenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?