Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik - spółka akcyjna - jest dłużnikiem wobec gminy z tytułu podatku od nieruchomości. W 2009 r. ogłoszona została upadłość likwidacyjna podatnika. Gmina zgłosiła swoje wierzytelności do syndyka masy upadłości. Do końca lutego 2016 r. prowadzone było postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku. Z dniem 7 marca 2016 r. sąd postanowił o zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnika oraz o wykreśleniu podmiotu z KRS. W trakcie prowadzonego postępowania wyegzekwowano jedynie część zaległości. Na dzień zakończenia upadłości została jeszcze zaległość z tytułu podatku od nieruchomości.

Co powinna zrobić gmina zaległością pozostałą po likwidacji spółki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację