Co powinna zrobić gmina, jeśli właściciel nie chce ustanowić służebności w celu utrzymania urządzenia wodnego w należytym... - OpenLEX

Co powinna zrobić gmina, jeśli właściciel nie chce ustanowić służebności w celu utrzymania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wylotem kanalizacyjnym gmina wprowadza wody opadowe i roztopowe z dróg gminnych do rowu otwartego znajdującego się na działce stanowiącej własność osoby fizycznej. Na odprowadzanie tych wód gmina posiada pozwolenie wodnoprawne, z którego wynika, że nie stanowi ono prawa do dysponowania nieruchomością. W pozwoleniu nałożono na gminę szereg obowiązków związanych z utrzymaniem rowu. Z uwagi na nienależyty stan tego rowu, (zarośnięty drzewami i zakrzaczeniami o praktycznie niewidocznym przebiegu), zachodzi duże prawdopodobieństwo wystąpienia podtapiania istniejących kanałów deszczowych, a tym samym dróg publicznych. Chcąc wykonywać te obowiązki gmina zaproponowała właścicielowi ustanowienie służebności gruntowej na rzecz gminy, polegającej na prawie dojścia i dojazdu do rowu w celu utrzymywania urządzenia wodnego w należytym stanie technicznym lub o zawarcie stosownej umowy pozwalającej na realizację praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Właściciel nie chce ustanowić służebności ani zawrzeć umowy.

Co w takiej sytuacji winna zrobić gmina?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX