Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2019 r.

PYTANIE

Co powinna zawierać prawidłowa ewidencja czasu pracy nauczycieli, po znowelizowaniu przepisów o dokumentacji pracowniczej? Czy zgodnie z Kartą Nauczyciela nie podlega odrębnej ewidencji zgodnej z rozporządzeniem w zakresie informacji o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy, gdyż zajęcia dydaktyczno-wychowawcze są rejestrowane w dziennikach zajęć. Natomiast do celów ustalenia pozostałych danych płacowych należy gromadzić odrębnie dane dotyczące: liczby godzin przepracowanych w porze nocnej; dni wolnych od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia; rodzaju i wymiaru zwolnień od pracy, rodzaju i wymiaru innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy; wymiaru nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy? Czyli niektóre z zapisów par. 6 pkt 1 lit a rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?