Co powinien zrobić zmawiający, jeśli po poprawieniu w ofercie wykonawcy omyłki rachunkowej, w odpowiedzi na to otrzymał pismo... - OpenLEX

Co powinien zrobić zmawiający, jeśli po poprawieniu w ofercie wykonawcy omyłki rachunkowej, w odpowiedzi na to otrzymał pismo od wykonawcy, że do obliczenia poszczególnych cen jednostkowych używał wyjściowej kwoty całkowitej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający poprawił w ofercie wykonawcy omyłkę rachunkową, w odpowiedzi na to wykonawca przesłał pismo, że w jego wyliczenia wkradł się błąd i do obliczenia poszczególnych cen jednostkowych używał wyjściowej kwoty całkowitej i od tej sumy w wyniku dzielenia dokonał obliczenia danych pozycji w Formularzu Ofertowym. Natomiast zamawiający dokonał poprawy zgodnie z metodologią opisaną w SWZ, tj. ceny jednostkowe należało pomnożyć przez ilość i w wyniku sumowania otrzymamy całkowitą cenę oferty. Ponadto wykonawca przesłał nowy Formularz Ofertowy z uwzględnieniem nowych, poprawionych przez siebie wyliczeń. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym.

Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający?

Przyjąć swoje wyliczenia przesłane w omyłce rachunkowej, czy potraktować wyjaśnienia wykonawcy jako przyznanie się do popełnienia błędu w obliczeniu ceny i odrzucić ofertę wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX