Co powinien zrobić zamawiający w przypadku, gdy w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów wykonawca przedstawił wykaz z KRK dotyczący tylko jednej części z wezwania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r.

PYTANIE

Zamawiający wezwał wykonawcę najwyżej ocenionego m.in. do złożenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 p.z.p., wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty, jednak z ich treści wynika, że dotyczą tylko art. 24 ust. 1 pkt 14 p.z.p., brak jest mowy o pkt 13.

Jak powinien postąpić zamawiający w tej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX