Co powinien zrobić zamawiający, który w planie zamówień przewiduje wykonanie kilku robót budowlanych, których łączna wartość... - OpenLEX

Co powinien zrobić zamawiający, który w planie zamówień przewiduje wykonanie kilku robót budowlanych, których łączna wartość oszacowana została na ok. 800.000 zł, gdy w ciągu roku zaistnieje potrzeba wykonania remontu o wartości 50.000 zł?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający opracował plan finansowy oraz na jego podstawie plan zamówień publicznych pod koniec 2020 r. Z należytą starannością określił swoje potrzeby w zakresie robót budowlanych na 2021 r. Zgodnie z planem zamawiający przewiduje wykonanie kilku robót budowlanych z różnych branż, których łączna wartość oszacowana została na ok. 800.000 zł. W związku z powyższym do planu zamówień publicznych przyjęto kilka zamówień w trybie podstawowym. W ostatnim czasie zaistniała potrzeba wyremontowania jednego z działów. Wartość tej roboty określono kosztorysem inwestorskim na 50.000 zł.

Czy zamawiający w tej sytuacji powinien: a) doliczyć wartość nowego remontu do wartości wcześniej oszacowanych i pomimo wartości tej części wynoszącej 50 000 zł przeprowadzić zamówienie publiczne na podstawie PZP, czy b) skorzystać z art. 30 ust. 4 PZP i zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia (w naszym przypadku procedura wewnętrzna), czy c) potraktować ten remont jako osobny przedmiot zamówienia i podobnie jak powyżej zastosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?