Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli żądał konkretnej wartości rozdzielczości, a wykonawca wskazał inną wyższą rozdzielczość?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie na dostawę urządzeń drukujących. W terminie składania ofert żądaliśmy od wykonawców dostarczenia m.in.: Wypełnionego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w SWZ zawarł następujący zapis. a) Jeżeli wykonawca wraz z ofertą: nie złoży lub złoży wypełniony tylko w części albo wypełniony niezgodnie z wymaganiami zamawiającego OPZ, wówczas zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 p.z.p., b) Zamawiający informuje, że składany przez wykonawcę wraz z ofertą wypełniony OPZ nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym, tym samym nie podlega uzupełnieniu, c) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić OPZ poprzez: podanie parametrów i wartości odnoszących się do minimalnych wymagań zamawiającego wskazanych w poszczególnych atrybutach, które spełniają wymagania zamawiającego. Zamawiający w OPZ w kolumnie C tabeli, podał: "Parametry i wartości wymagane przez zamawiającego". Wykonawcy zobowiązani byli wypełnić OPZ poprzez uzupełnienie kolumny D, której treść brzmi: "Parametry i wartości oferowane przez wykonawcę". W pozycji nr 4 tabeli, zamawiający określił atrybut: Obsługiwane rozdzielczości drukowania wskazując w kolumnie C poniższe parametry i wartości: 600 x 600 dpi oraz 1200 x 1200 dpi. Wykonawca uzupełniając kolumnę D, wpisał następujące obsługiwane rozdzielczości drukowania: 1800 x 600 dpi oraz 1200 x 1200 dpi, czyli pierwszą wartość inną niż wymagana przez zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę, że w tym wypadku nie wpisał, że podana wartość jest minimalna (co miało miejsce w innych pozycjach, gdzie wyraźnie wskazano na wartość minimalną), wartość rozdzielczości jest konkretna.

W związku z powyższym, czy zamawiający powinien: odrzucić ofertę z art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP, tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, że zamawiający żądał konkretnej wartości rozdzielczości, a wykonawca wskazał inną wyższą rozdzielczość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX