Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli wykonawca zamieścił na miniPortalu plik mający być ofertą, który został podwójnie zaszyfrowany i nie można go otworzyć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Na jawnej sesji otwarcia ofert zamawiający nie jest w stanie otworzyć pliku przesłanego przez wykonawcę przez miniPortal, w informacji z otwarcia ofert opublikowanej na stronie internetowej zamieszcza więc informację z otwarcia ofert wskazującą, iż pliku przesłanego przez wykonawcę nie udało się otworzyć. Lista złożonych ofert na miniPortalu zawiera informację, iż jest to oferta. Z informacji otrzymanych od administratora portalu wynika, że plik został podwójnie zaszyfrowany.

Czy zamawiający otrzymany plik traktuje jako ofertę i odrzuca na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 p.z.p., czy też nie traktuje pliku jako oferty, gdyż nie był w stanie zapoznać się z jej treścią?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX