Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 29 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe o wartości krajowej w reżimie nowego PZP. Do jednej z ofert została dołączona karta podpisów, na której znajduje się informacja, że stanowi ona poświadczenie złożenia podpisów elektronicznych i pieczęci elektronicznych. Ze strony dostawcy Autenti wynika, że narzędzie, którym wykonawca podpisał ofertę to e-podpis, pozwalający na składanie oświadczeń woli w formie dokumentowej. Nie jest to jednak ani kwalifikowany podpis elektroniczny, ani podpis zaufany, ani podpis osobisty.

Czy taki podpis spełnia wymagania ustawowe?

Czy oferta podlega odrzuceniu, jeśli tak, to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?