Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w postępowaniu przyjął formę rozliczenia kosztorysowego. Jeżeli wykonawca nie udzielił wyjaśnienia do oferty na wezwanie zamawiającego z art. 87 ust. 1 p.z.p. w określonym terminie, w sprawie rozbieżności kosztorysu ofertowego w zakresie błędnych opisów pozycji, jednostek miar oraz przyjęcia nieprawidłowych ilości względem przedmiaru robót, to czy zamawiający ma jeszcze raz ponowić wezwanie o wyjaśnienie oferty, sam poprawić albo odrzucić ofertę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?