Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli po kilku miesiącach realizacji umowy otrzymał od lidera konsorcjum pismo informujące o... - OpenLEX

Nowość Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli po kilku miesiącach realizacji umowy otrzymał od lidera konsorcjum pismo informujące o zamiarze rozszerzenia składu konsorcjum o dodatkowego konsorcjanta?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w wyniku przeprowadzonego postępowania zawarł z wykonawcą (5 konsorcjantów) umowę na świadczenie usług. Po paru miesiącach otrzymał od lidera konsorcjum pismo informujące o zamiarze rozszerzenia składu konsorcjum o dodatkowego konsorcjanta.

Czy mają w tym przypadku zastosowanie przepisy art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b p.z.p.?

Czy zamawiający w związku z powyższym wzywa wykonawcę do przesłania aneksu do umowy konsorcjalnej, podmiotowych środków dowodowych w celu sprawdzenia niepodleganiu wykluczenia oraz aneksu do wniesionego zabezpieczenia w postaci ubezpieczeniowej gwarancji?

Jakie przepisy mają w tej sytuacji zastosowanie - czy aneks do umowy jest możliwy, jeśli tak to na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX