Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 25 lutego 2011 r.

PYTANIE

Zamawiający prowadził przetarg, w którym oferty złożyło dwóch wykonaców. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Obaj wykonawcy zaoferowali taką samą cenę - 100.000 zł. Z uwagi na powyższe zamawiający wezwał ich do złożenia ofert dodatkowych. Na pismo zamawiającego odpowiedział tylko jeden z wykonawców, który ponownie zaproponował cenę 100.000 zł.

Czy zamawiający uprawniony jest do wyboru tego wykonawcy, który złożył ofertę dodatkową - mimo, że cena jego oferty jest taka sama jak oferta drugiego wykonawcy?

Jaki charakter mają pierwsze oferty, czy należy takie oferty uwzględniać w zestawieniu ofert?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?