Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 13 lipca 2015 r.

PYTANIE

W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów wykonania zamówienia. Wykonawca w postępowaniu na wykonanie robót przedstawia robotę wykonaną dla zamawiającego. W zakresie rzeczowym wykonawca wpisał 2000 m2 powierzchni z kostki, natomiast dział inwestycji podaje 2500 m2.

Czy zamawiający powinien poprawić wykaz jako omyłkę?

Zamawiający wymagał przy tym wykonania 500 m2.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?