Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający przeprowadza postępowanie w progu unijnym na dostawę sprzętu, w obecnym etapie jest już po otwarciu ofert, Zamawiający nie określił wprost w SIWZ ile ma wynosić termin gwarancji, za to w istotnych postanowieniach umowy jest zapis, że wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w k.c., której okres zostaje zrównywany z okresem trwania gwarancji. Jednocześnie, zamawiający w formularzu ofertowym nie wskazał wykonawcy pola do podania okresu gwarancji zaś w samej umowie pozostawił puste pola.

Co zamawiający winien zrobić w ww. sytuacji biorąc pod uwagę, że okres gwarancji nie był kryterium oceny ofert?

Czy uznać, że okres gwarancji to 12 miesięcy (taki jak rękojmia) i taki czas wpisać w puste pola w umowie, czy tez może zamawiający może zapytać wykonawcę na etapie podpisywania umowy jakiego okresu gwarancji udziela przy założeniu, że jest to minimum 12 miesięcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?