Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu na usługę druku książek jednym z kryteriów oceny ofert, jest termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej niciowanej. Wykonawca w formularzu zamiast ww. pozycji wpisał "termin realizacji jednego tytułu w oprawie twardej szytej".

Co powinien zrobić Zamawiający?

Czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ, czy może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień?

A może od razu poprawić omyłkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?