Co powinien zrobić zamawiający, jeśli w ofertach niektórych wykonawców została zastosowana niezgodna stawka podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 6 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający ogłosił postępowanie na usługę polegającą na wycince i karczowaniu drzew oraz plantowaniu i bronowaniu terenu po wycince. W formularzu ofertowym zamawiający żądał wskazania tylko kwoty zł brutto, a w SWZ umieszczono zapis, że "Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo". Złożono 10 ofert. Jeden z wykonawców zasugerował, że w konkurencyjnych ofertach zastosowano niezgodną z ustawą preferencyjną stawkę podatku VAT.

Jak ma zachować się zamawiający w tej sytuacji, czy powinien wezwać wszystkich do określenia przez nich zastosowanej stawki podatku VAT?

Czy uznaje się, że oferty zostały złożone należycie zgodnie z zapisami SWZ, w którym zamawiający nie wymagał podawania stawki podatku VAT, tylko wiążąca jest kwota ogólna zł brutto?

Czy w dokumentacji zamówienia należy wskazywać konkretną wartość podatku VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX