Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy wykonawca X realizuje zadanie przy udziale niezgłoszonego podwykonawcy Y, który w postępowaniu wcześniej przeprowadzonym został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 p.z.p.?

Postępowanie na świadczenie usług konserwacyjnych zostało unieważnione z powodu podejrzenia zmowy przetargowej - wykonawców Y i Z biorących udział w tym postępowaniu wykluczono na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20. W kolejnym postępowaniu wystartował wykonawca X i Z (wybrano wykonawcę X jako najkorzystniejszego). W trakcie realizacji przedmiotu umowy okazało się, że wykonawca X realizuje to zadanie przy udziale podwykonawcy Y. Wykonawca X nie zgłosił tego faktu Zamawiającemu, nie przedłożył też umowy o podwykonawstwo do akceptacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację