Co powinien zrobić urząd, jeżeli źle dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Zostało ono zakwalifikowane jako potencjalnie możliwe do oddziaływania na środowisko i tak wysłane do opiniowania przez RDOŚ, Sanepid i Wody Polskie. Niestety na skutek dogłębnej analizy KIP, urząd popełnił błąd i źle dokonał kwalifikacji przedsięwzięcia. Powinno ono zostać uznane jako zawsze mogące oddziaływać na środowisko i w tym momencie wymagany jest raport OOŚ. Dodatkowo wnioskodawca nie uzupełnił wezwania do złożonej KIP na skutek wezwania RDOŚ.

Co w tym momencie powinien zrobić urząd gminy?

Czy powinien wydać jakieś postanowienie lub decyzję umarzającą wszczęte postępowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX