Co powinien zrobić starosta wobec przekazanego mu wniosku o wycinkę drzew rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji jako WP będącym własnością Skarbu Państwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 16 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie oznaczonym w ewidencji jako Wp, będącym własnością Skarbu Państwa w administrowaniu Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (z którego trwały zarząd wygasł z dniem 1 stycznia 2018 r. decyzją starosty) rosną drzewa, które wymagają wycinki z uwagi na zagrożenie ich wywrotem. Powyższe zgłosił Pan X, który jest właścicielem sąsiedniej działki do gminy. Wójt przesłał uzyskaną informację do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, z prośbą o złożenie przez właściciela (Wody Polskie) stosownego wniosku. Stąd kolejno "dekretowano" na Zarząd Zlewni, a następnie na Nadzór Wodny. Z kolei Nadzór Wodny przekazał wniosek na podstawie art. 65 k.p.a. do starosty, który reprezentuje właściciela czyli Skarb Państwa.

Co winien zrobić starosta?

Uważamy, że zgodnie z art. 258. ust. 1 pr.wod. Wody Polskie reprezentują Skarb Państwa oraz wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1, oraz do gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi. Zapis Wp w ewidencji oznacza, że jest mowa o wodach wymienionych w w/w art. 212 ust. 1 pkt 1.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX