Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić starosta w przypadku niewykonania obowiązku rekultywacji gruntów poeksploatacyjnych odkrywkowego zakładu górniczego w terminie określonym w decyzji ustalającej kierunek i termin rekultywacji?

Zakład górniczy zlokalizowany jest na gruntach rolnych klas RIVa, RIVb oraz RV pochodzenia mineralnego tj. gruntów, które zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. nie wymagały decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej oraz nie są wymienione w art. 12 ust. 7 u.o.g.r.l.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację