Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2014 r. Starosta – w drodze decyzji – ustalił, że spółka z o.o. jest sprawcą trwałego wyłączenia gruntu z produkcji. Decyzja Starosty w 2015r. została uchylona przez SKO. Następnie w 2017r. Od decyzji SKO spółka wniosła skargę w konsekwencji w 2017 r. Sąd Administracyjny uchylił obie decyzje. Wcześniej spółka zbyła obie działki. Z wypisu z KRS wynika, że spółka została w 2017 r. z niego wykreślona.

Co powinien zrobić starosta w celu wymierzenia sprawcy wyłączenia stosownych opłat z tytułu wyłączenia gruntu w trybie art. 28 ust. 1 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)?

Czy powinien, czy powinien umorzyć postępowanie z uwagi na wykreślenie spółki z KRS?

Jakie kroki powinien podjąć starosta w przedmiotowej sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?