Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wpis do rejestru zwierząt zwierzęcia Phelsuma Grandis. We wniosku brakowało dokumentów m.in. potwierdzających legalne nabycie zwierzęcia. Wobec powyższego starosta wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Wnioskodawca nie uzupełnił braków w terminie.

Co w takim przypadku powinien zrobić starosta:

1.

odmówić wpisu zwierzęcia do rejestru?

2.

pozostawić sprawę bez rozpoznania?

3.

wezwać ponownie do uzupełnienia braków zmieniając rygor z pozostawienia bez rozpoznania na odmowę wpisu do rejestru i zgłoszenia sprawy na policję?

Czy w takiej sytuacji starosta powinien zawiadomić policję o fakcie nabycia zwierzęcia nielegalnie (brak dokumentów potwierdzających legalne nabycie)?

Czy powinien powiadomić wnioskodawcę o fakcie zgłoszenia sprawy na policję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?