Co powinien zrobić starosta, jeżeli wniosek o przyjęcie sposobu, zakresu i terminu rekultywacji terenu pozłożowego, został... - OpenLEX

Co powinien zrobić starosta, jeżeli wniosek o przyjęcie sposobu, zakresu i terminu rekultywacji terenu pozłożowego, został złożony po wielu latach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 12 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma prowadząca działalność związaną z wydobyciem kopaliny (piasku) złożyła do Starosty wniosek o przyjęcie sposobu, zakresu i terminu rekultywacji terenu pozłożowego. W załączonej dokumentacji opracowanej w sierpniu 2021 r. wskazano, iż działalność górnicza zakończona została w dniu 25 lipca 2005 r., co potwierdza załączona kserokopia decyzji Wojewody o stwierdzeniu wygaśnięcia koncesji na wydobycie kopaliny z dnia 25 lipca 2005 r.. Do wniosku załączono również kserokopię Zawiadomienia Marszałka Województwa w związku z zaniechaniem eksploatacji złoża oraz wygaśnięciem koncesji z dnia 6 kwietnia 2010 r., kserokopia zawiadomienia PIG o wykreśleniu z obszarów górniczych z dnia 10 października 2010 r., kserokopia decyzji Starosty w sprawie zatwierdzenia leśnego kierunku rekultywacji złoża z dnia 18 maja 2010 r.

Co powinien zrobić Starosta, jeżeli wniosek został złożony po tylu latach, zważywszy na fakt, iż Urząd Górniczy odmówił wydania opinii w powyższej sprawie, wskazując, iż termin na wykonanie rekultywacji upłynął 25 lipca 2010 r., a we wniosku, ani dokumentacji nie ma propozycji innego terminu wykonania rekultywacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX