Co powinien zrobić starosta, jeżeli podczas oględzin stwierdzono brak wykonanych nasadzeń?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta wydał dla gminy decyzję na usunięcie drzewa z obowiązkiem wykonania nowych nasadzeń (jedno drzewo) oraz wyliczył opłatę za usunięcie drzewa, której termin uiszczenia odroczył na okres trzech lat od terminu wykonania nasadzenia zastępczego. W decyzji Starosta zobowiązał Gminę do przedłożenia pisemnej informacji o dokonaniu nasadzeń zastępczych w terminie 14 dni od daty jej wykonania. Gmina nie złożyła takiej informacji. Po upływie 3 lat od terminu, kiedy miały być wykonane nasadzenia pracownik starostwa dokonał oględzin w terenie. Podczas tych oględzin stwierdził brak wykonanych nasadzeń. Poproszono na piśmie Gminę o wyjaśnienia. W wyjaśnieniu wpisano, że nasadzenie zostało wykonane, że przez trzy lata drzewo było podlewane, pielęgnowane, jednakże do momentu oględzin (oględziny odbyły się ok. 4 lata od terminu nasadzeń) drzewo obumarło z przyczyn niezależnych od organu.

Co w takim przypadku powinien zrobić Starosta?

Gmina nie złożyła informacji o wykonanych nasadzeniach, pomimo obowiązku wpisanego w decyzji. Gmina nie posiada dowodów na to, że drzewo było posadzone.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX