Co powinien zrobić starosta, jeżeli nie został zgłoszony fakt zakupu nowych kotłów, a nowa część instalacji oraz obiekt... - OpenLEX

Co powinien zrobić starosta, jeżeli nie został zgłoszony fakt zakupu nowych kotłów, a nowa część instalacji oraz obiekt budowlany, w którym się znajduje nie były objęte kontrolą komendanta powiatowego PSP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca w 2019 roku uzyskał zezwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji do smażenia składników karmy dla zwierząt – kotła warzelniczego o pojemności 9 m3. Zakład wytwarza głównie odpad w postaci olejów i tłuszczy jadalnych o kodzie 20 01 25. Kontrola przeprowadzona w zakładzie wykazała, że w zakładzie funkcjonują 4 dodatkowe kotły o pojemności 1500 l każdy. Fakt zakupu nowych kotłów nie został zgłoszony staroście, a nowa część instalacji oraz obiekt budowlany, w którym się znajduje, nie były objęte kontrolą komendanta powiatowego PSP.

Czy starosta powinien wszcząć postępowanie na podstawie art. 194 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś., czy w związku z art. 195 ust. 1 pkt 1 p.o.ś. wezwać przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń i złożenia wniosku o zmianę zezwolenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX