Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jurek Marek
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik otrzymał od pracodawcy PIT-11 za 2017 r,, w którym pracodawca wykazał przychód ze stosunku pracy i odprowadzoną zaliczkę na podatek dochodowy w sytuacji, kiedy dochód ten w części był zwolniony z podatku (odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacone na podstawie ugody sądowej - z tej wypłaty tylko ekwiwalent jest przychodem do opodatkowania, odszkodowanie jest zwolnione z podatku). Ugoda nie zawierała zapisu, czy ustalona kwota jest kwotą netto czy brutto. Z wyliczeń pracodawcy wynika, że uznał, iż kwota ugody jest wartością netto.

Co w takiej sytuacji powinien zrobić pracownik - czy wystąpić do pracodawcy o skorygowanie PIT-11 (jest konflikt pomiędzy stronami więc może ta droga może być trudna)?

Czy w zeznaniu rocznym powinien wykazać tylko ekwiwalent za urlop i wykazać nadpłatę podatku dochodowego?

Czy zwróconą przez organ nadpłatę podatku pracownik winien zwrócić pracodawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?