Co powinien zrobić pracownik DPS w przypadku odebranych w dniu przyjęcia sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do DPS... - OpenLEX

Co powinien zrobić pracownik DPS w przypadku odebranych w dniu przyjęcia sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do DPS osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i jej przedstawiciela ustawowego (oprócz powiadomienia sądu opiekuńczego)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona została skierowana do domu pomocy społecznej na podstawie wniosku opiekuna prawnego.

W aktach osoby skierowanej znajduje się m.in. postanowienie sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na ubieganie się o przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, decyzja kierująca ośrodka pomocy społecznej, decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, wniosek opiekuna prawnego o skierowanie do DPS.

W dniu przyjęcia od osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej - zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - pracownik DPS odbiera oświadczenie wiedzy dotyczące zgody na przyjęcie do DPS. Osoba ubezwłasnowolniona nie wyraża zgody na przyjęcie do DPS.

Co w tej sytuacji powinien zrobić pracownik DPS?

Należy nadmienić, że wewnętrzna procedura DPS określa, iż przyjęcie nowego mieszkańca następuje na podstawie decyzji o umieszczeniu w DPS.

Dodatkowa treść pytania

Precyzuję pytanie: Co powinien zrobić pracownik DPS w przypadku odebranych w dniu przyjęcia sprzecznych oświadczeń w sprawie przyjęcia do DPS osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i jej przedstawiciela ustawowego (oprócz powiadomienia sądu opiekuńczego):

1. odmówić przyjęcia osoby w tym dniu do DPS, a do czasu wydania właściwego orzeczenia pozostaje wolne miejsce,

2. odmówić przyjęcia osoby w tym dniu do DPS i przyjąć kolejną osobę,

3. przyjąć osobę całkowicie ubezwłasnowolnioną, a w przypadku, gdy sąd odmówi wydania orzeczenia o przyjęciu bez zgody osoba ubezwłasnowolniona opuszcza DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX