Co powinien zrobić ośrodek pomocy społecznej jeżeli zostało wydane postanowienie wobec osoby ubezwłasnowolnionej o poddaniu... - OpenLEX

Co powinien zrobić ośrodek pomocy społecznej jeżeli zostało wydane postanowienie wobec osoby ubezwłasnowolnionej o poddaniu terapii w DPS dla osób psychicznie chorych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wobec osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zostało wydane postanowienie Sądu Rejonowego – Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych o "zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci terapii w DPS (...) " (wskazany został konkretny DPS dla osób psychicznie chorych, gdzie ta osoba odbywać ma terapię). Wcześniej osoba była umieszczona, również jako środek zabezpieczający, w zamkniętym szpitalu psychiatrycznym.

Jaki udział w tej sprawie ma Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy wobec miejsca zamieszkania opiekuna prawnego?

Nadmieniam, iż opiekun prawny twierdzi, iż nic nie wiedział o takim postępowaniu, nie był informowany w tej sprawie. Nie posiada zezwolenia sądu na umieszczenie tej osoby w DPS. Ponadto z treści postanowienia nie wynika konieczność umieszczenia w DPS, a konieczność terapii.

Kto będzie ponosić koszty związane z pobytem tej osoby w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX