Co powinien zrobić organ z niekompletnym wnioskiem zgłoszenia? - OpenLEX

Co powinien zrobić organ z niekompletnym wnioskiem zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu AA-B wpłynęło zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego (z tzw. Polskiego Ładu art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.). Inwestor nie dołączył żadnego projektu, decyzji o warunkach zabudowy. Inwestor dołączył jedynie oświadczenie o prawie do dysponowania (podpisane) oraz niepodpisane oświadczenie o spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 30 ust. 2a pkt 6, 7 pr. bud.

Co powinien zrobić organ z tak niekompletnym wnioskiem zgłoszenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX