Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona miała przyznane świadczenie pielęgnacyjne od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. W lutym 2015 r. wyszyły na jaw nowe okoliczności istotne dla sprawy, istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi. W wyniku wznowienia postępowania uchylono prawo do świadczenia i stronie odmówiono świadczenia pielęgnacyjnego. Ponadto do świadczenia pielęgnacyjnego została przyznana pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego od lipca 2013 r. do grudnia 2013 r. oraz od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.

Czy organ powinien również wznowić postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej czy też należy wysłać decyzje do SKO z zapytaniem czy istnieją przesłanki do stwierdzenia nieważności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?