Co powinien zrobić organ w sytuacji, kiedy podczas oględzin w umówionym terminie zamiast strony pojawia się sąsiad lub ktoś z rodziny, aby wskazać drzewo do usunięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona została skutecznie powiadomiona pisemnie o terminie oględzin drzew w terenie. Strona nie ma obowiązku uczestniczenia w oględzinach.

Co powinien zrobić organ w sytuacji, kiedy podczas oględzin w umówionym terminie zamiast strony pojawia się sąsiad lub ktoś z rodziny albo pracownik firmy (która złożyła wniosek o wydanie zezwolenia), aby wskazać drzewo do usunięcia - czy uznać taką osobę za przedstawiciela strony?

Czy taka osoba powinna przedłożyć opłacone pełnomocnictwo do reprezentowania strony?

Czy uznać taką osobę za uczestnika oględzin, który nie reprezentuje strony, a jedynie informuje?

Czy taka osoba powinna podpisać ustalenia organu i jako kto?

Czy ustalenia organu w obecności np. sąsiada są wiążące dla strony i organu?

Czy należy w tej sytuacji przerwać oględziny i dopiero wizję przeprowadzić, gdy taka osoba będzie miała stosowne upoważnienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX