Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 17 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić organ przyjmujący zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, jeśli do urzędu gminy wpłynęło zgłoszenie, w którym zaznaczono, że przydomowa oczyszczalnia zlokalizowana jest na działce zgłaszającego, ale z oczyszczalni korzysta również budynek mieszkalny na sąsiedniej działce, który ma innego właściciela?

Dodatkowo "owe" przyłącze do oczyszczalni przebiega jeszcze przez inną działkę, która ma jeszcze innego właściciela.

Czy w takiej sytuacji potraktować to jako szczególne korzystanie z wód?

Czy możemy zażądać przedłożenia pozwolenia wodnoprawnego?

Czy jeśli zgłaszający nie przedłoży uzupełnienia należy zostawić wniosek bez rozpoznania?

Czy brak takiego pozwolenia wodnoprawnego może być podstawą wniesienia sprzeciwu w formie decyzji?

Dodam, że dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, ale korzystanie musi się zawierać w granicach własnej nieruchomości.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?