Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty za 2018 r. w podatku od nieruchomości. W trakcie postępowania ustalono, iż konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2018 r. Organ podatkowy, w związku z powyższym chce wszcząć postępowanie i na podstawie art. 79 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa (w razie wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w sprawie, w której został złożony wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żądanie zawarte we wniosku o stwierdzenie nadpłaty podlega rozpatrzeniu w tym postępowaniu) wchłonąć postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty, aby wydać rozstrzygnięcie w jednej decyzji.

Czy organ podatkowy po wszczęciu postępowania musi dodatkowo wysłać postanowienie na podstawie art. 166 ordynacji podatkowej o połączeniu tych postępowań, czy wystarczy jedynie informacja na podstawie art. 79 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa?

Jeśli nie trzeba wydawać postanowienia na podstawie art 166 o.p., to czy organ podatkowy musi wydać postanowienie o włączeniu materiału dowodowego zebranego w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty do wszczętego postępowania?

W postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty jest ustanowiony pełnomocnik szczególny, natomiast w przypadku jak będziemy wszczynać postępowanie w sprawie określenia zobowiązania w podatku od nieruchomości jesteśmy obowiązani wysłać wszczęcie do pełnomocnika ogólnego.

Czy organ powinien poinformować pełnomocnika szczególnego jedynie pismem, że postępowanie o stwierdzenie nadpłaty zostało na podstawie art. 79 § 1 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa wchłonięte do wszczętego postępowania i na tym zakończyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?