Co powinien zrobić organ nadzoru w sytuacji, gdy podczas kontroli obiektu potwierdzi, że inwestor wybudował budynek niezgodnie z projektem zamiennym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co powinien zrobić organ nadzoru budowlanego w sytuacji, gdy podczas kontroli obowiązkowej obiektu potwierdzi, że inwestor wybudował budynek niezgodnie z projektem budowlanym zamiennym (zmiany istotne), który został zatwierdzony w postępowaniu naprawczym (art. 51 ust. 4 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane – dalej pr. bud.) przez organ nadzoru budowlanego?

Czy w takiej sytuacji organ nadzoru budowlanego może ponownie przeprowadzić postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ust. 1 pkt 3 pr. bud. i zatwierdzić kolejny projekt budowlany zamienny na podstawie art. 51 ust. 4 pr. bud. tego samego obiektu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX