Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem do urządzenia wodnego – rowu. Wnioskodawca poinformował we wniosku, że rzeczywista średnica wylotu (DN500) różni się od średnicy określonej w pierwotnej decyzji starosty (DN400). Jednocześnie wnioskodawca stwierdza, że doszło do błędu w pierwotnej decyzji w zakresie średnicy wylotu i wnioskuje o "poprawienie błędu" i zmianę średnicy wylotu w nowym pozwoleniu wodnoprawnym. Organ ustalił, że faktycznie w pierwotnym pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez starostę średnica wylotu wynosiła DN400.

Jak zatem powinien postąpić organ w opisanej powyżej sytuacji?

Zdaniem organu wylot został wykonany niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji – pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez starostę (nie doszło tu do omyłki pisarskiej w decyzji), a wobec tego urządzenie wodne powinno zostać zalegalizowane w trybie art. 190 ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację